holistisk friskvård för din häst

~ Massage ~ Akupunktur ~ Moxa ~ Örter ~ 

kinesisk medicin


Den kinesiska medicinen är flera tusen år gammal och hjälper än idag människor och djur till en god hälsa. I Sverige förkortas den oftast TKM, som står för Traditionell Kinesisk Medicin och på engelska är förkortningen TCM (Traditional Chinese Medicine). 

I den kinesiska medicinen pratar man om yin yang, qi, blod, fem element, meridiansystem och sjukdomsalstrande faktorer. Alla dessa delar är en del av att förstå helheten och de är alla lika viktiga för att vi ska kunna må bra i både kropp & själ. 

Yin yang används som en slags symbolisk beskrivning av naturens- och universums alla cykler och förändringar, som allt levande är en del av.

      "Ingenting är konstant utom förändringen"

De fem elementen används för att förstå de olika delarnas relation till varandra och hur de påverkar kropp och själ. 

Meridianer kan liknas vid energikanaler och i dessa kanaler vill man att det ska finnas ett fritt flöde av qi och blod. När det blir stopp i flödet av någon anledning får vi symtom av olika slag. Det är dessa energikanaler man använder sig av vid akupunkturbehandling och moxa. 

I den kinesiska medicinen behandlar man inte enbart symtom, utan man letar efter vad som är själva grundorsaken till de symtom eller den sjukdom som uppstått. När man funnit grundorsaken kan man med hjälp av akupunktur, moxa, örter, foder och en god livssituation hjälpa kroppen att återfå sin balans och därmed en god hälsa.

AKUPUNKTUR - Akupunktur består av flera behandlingsmetoder, såsom nålar, koppning, moxa och gua sha. Det är en stor och viktig behandlingsdel i den kinesiska medicinen och som ofta kombineras med till exempel örtmedicin. På häst använder man sig av nålar och moxa.

NÅLAR- Nålbehandlingen som är en del av akupunkturen används för att balansera och reglera flödet av qi och blod. Vid en akupunkturbehandling använder man tunna, sterila engångsnålar för att stimulera olika akupunkturpunkter. 

MOXA - Moxa är en värmande behandlingsform där man samtidigt som man hjälper kroppen cirkulera qi och blod även tillför yang och qi till kroppen. Vanligast är att man använder torkad gråbo, antingen i form av moxastavar eller lösmoxa. Här i Sverige där vi har ett relativt kallt klimat är moxan fantastisk som behandlingsmetod både vid behandling av akupunktören och vid egenbehandling av din häst. Det står att läsa i böcker som handlar om kinesisk medicin att "Om behandling med akupunktur inte ger önskat resultat ska man pröva moxa".

ÖRTER - Örtmedicinen är tillsammans med foder och livssituation oerhört viktig för en välmående kropp & själ i balans. Om det är så att man har en mer djupgående eller långvarig sjukdomshistoria behövs det oftast mer kraft för att hjälpa kroppen och då är örtmedicinen fenomenal. 

FODER - I den kinesiska medicinen vet man att det man äter är spelar en stor roll för att skapa en god hälsa och en kropp i balans. 

LIVSSITUATION  - Den livssituation vi erbjuder hästen påverkar den och dess välmående. En bra och balanserad livssituation med mycket rörelse, bra grovfoder, naturliga och lättupptagliga mineraler med mera, är ett måste för att få ett hållbart resultat av behandlingarna. För att din häst ska må så bra som möjligt behöver vi ge den de individuella förutsättningarna som just den behöver för att kunna må så bra som möjligt. Som akupunktör är detta en av de viktigaste delarna att ge dig som hästägare förståelse för, så att de behandlingar som ges får ett bestående och långsiktigt resultat.